NDeze zomer als eerste ontvangen? Bestel nu.
NEen glijbaan die niet hoeft te worden opgeruimd het einde van de dag.

Privacybeleid

Via de Websites worden persoonsgegevens verwerkt. moiom® hecht grote waarde aan de privacy van haar bezoekers en klanten, en betracht de nodige zorgvuldigheid bij de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. moiom® verwerkt gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende privacywetgeving, de Algemene Verordering Persoonsgegevens (AVG) . In deze privacyverklaring wil moiom® graag toelichten met welk doel persoonsgegevens van bezoekers en klanten worden verzameld en wat hier precies mee wordt gedaan. Daarnaast wil moiom® bezoekers en klanten graag informeren over hun rechten als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Daarom raden wij aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens

moiom® verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers en klanten omdat zij gebruik maken van onze diensten op de Websites. Hieronder volgt een overzicht met voorbeelden van persoonsgegevens die wij verwerken:

— Voornaam en achternaam
— Geslacht
— Adres, postcode en woonplaats
— Telefoonnummer
— E-mailadres
— Financiële gegevens (bijv. bankrekeningnummer, openstaande bedragen, facturen)
— Btw-nummer
— Andere persoonsgegevens die actief worden verstrekt (bijvoorbeeld via de post, per e-mail of op andere wijze)

We verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Opslag & bescherming

‘moiom® is de officiële instantie die verantwoordelijk is voor de opslag en bescherming van persoonsgegevens. Wij verkopen geen persoonsgegevens van bezoekers en klanten door aan derden.

Bewaartermijn

moiom® bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens van klanten die gedurende een periode van 60 maanden geen aankopen meer hebben gedaan, worden verwijderd.

Beveiliging

moiom® neemt de bescherming van de persoonsgegevens van bezoekers en klanten serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste publicatie en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. We houden wel statistieken bij over de Websites, bijvoorbeeld het land van herkomst van bezoekers, maar deze worden altijd strikt anoniem en beveiligd opgeslagen. Heb je het vermoeden dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen voor misbruik, neem dan contact met ons op via info@moiom.com

Cookies & analytics

moiom® maakt gebruik van cookies om de Websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan de website worden opgeslagen op je harde schijf. moiom® heeft cookies nodig om bezoekers en klanten na een succesvolle registratie te herkennen en voor de duur van hun bezoek toegang te verlenen tot de beveiligde omgeving. Daarnaast worden er tracking cookies gebruikt om de voorkeuren van bezoekers en klanten in kaart te brengen. Dit helpt moiom® om haar inhoud beter op de behoeften van klanten en bezoekers af te stemmen en/of om betere persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.
moiom® gebruikt cookies onder andere om op te slaan welk land tijdens het eerste bezoek aan de Websites wordt geselecteerd. Dit voorkomt dat bezoekers bij ieder bezoek aan de Websites opnieuw het land moeten selecteren en zorgt ervoor dat de prijs in de gewenste munteenheid wordt weergegeven. Verder kan moiom® door het gebruik van cookies zien of iemand de Website eerder heeft bezocht.

Cookies worden ook gebruikt om de bezoekerservaring van de Websites te verbeteren. moiom® gebruikt cookies van derden om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics, en voor de marketing van relevante producten op online platforms zoals Facebook. Tegen het gebruik van de retargeting- en/of remarketing-functie kan bezwaar worden gemaakt via de opt-outpagina van de betreffende derde.
Met cookies kunnen gebruikers nooit door moiom® worden geïdentificeerd. Bezoekers of klanten kunnen het gebruik van cookies reguleren via hun browserinstellingen. Wie cookies weigert kan onze site nog steeds gebruiken maar sommige functies of delen van de site werken dan mogelijk niet optimaal.

Verwerking buiten de EU

moiom® is een organisatie die ook actief is buiten Nederland. Omdat moiom® wereldwijd actief is, kunnen persoonsgegevens worden doorgestuurd, gebruikt, opgeslagen en anderszins worden verwerkt in een ander land dan waar ze zijn verzameld. moiom® zal in alle gevallen zorgen voor een passend beschermingsniveau via de modelcontracten van de EU en/of via licenties.

Doeleinden gegevensverzameling

moiom® verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers en klanten in het kader van haar bedrijfsvoering en het leveren van diensten, onder andere voor de volgende doeleinden:

— Om bestellingen uit te voeren en verwerken.
— Om betalingen te verwerken.
— Om meldingen te sturen over bijvoorbeeld nieuwe producten, evenementen of aanbiedingen. Deze meldingen ontvangen bezoekers en klanten alleen als ze expliciet hebben aangegeven deze te willen ontvangen.
— Om de nieuwsbrief van moiom® te versturen.
— Om contact op te nemen via e-mail of telefoon indien nodig voor het leveren van noodzakelijke diensten.
— Om klanten te informeren over veranderingen in de diensten van moiom®
— Om diensten te leveren.
— Om fiscale redenen, om onze rechten te beschermen en/of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen in verband met een aan onze Websites betekende juridische procedure, uitspraak of proces.

moiom® baseert haar verwerking op de volgende grondslagen:

— Uitvoering van de overeenkomst: in het kader van haar dienstverlening en het sluiten van overeenkomsten verzamelt en gebruikt moiom® persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doen van een aanbod en voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst.
— Wettelijke verplichting: de verwerking van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
— Gerechtvaardigd belang: het verzamelen en gebruiken van specifieke persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn in verband met de zakelijke belangen van moiom® en de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden daarvan zijn commerciële doeleinden, bijvoorbeeld het aanbieden van onze diensten aan iemand die daar mogelijk interesse in heeft of het verrichten van marktonderzoek om onze diensten te verbeteren.
— Toestemming: moiom® mag persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming. Het staat eenieder echter vrij om toestemming te weigeren of later in te trekken. De uitvoering van de overeenkomst of de dienstverlening kan in dat geval onmogelijk worden.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht zijn/haar eigen persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bezoekers die zich geregistreerd hebben onze webwsite kunnen hun persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen door zich aan te melden en naar My Personal Information in Account te gaan. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om een eerder gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door moiom®.

Betrokkenen hebben het recht op gegevensportabiliteit. Dat wil zeggen dat ze een verzoek kunnen indienen bij moiom® om de door haar beheerde persoonsgegevens via een gegevensbestand naar de betrokkene door te sturen of, indien gewenst, naar een andere organisatie. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van de persoonsgegevens, een intrekking van de toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kan verzonden worden naar info@moiom.com. moiom® vraagt in dat geval een kopie van het identiteitsbewijs van de betrokkene met het verzoek mee te sturen. Zo kan moiom® controleren of het verzoek tot overdracht rechtmatig is. Verwijder ter bescherming van de privacy wel de foto, de MRZ (machineleesbare zone, de reeks cijfers en letters onderaan het voorblad van een paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), het documentnummer en het burgerservicenummer van de kopie. Ten slotte heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.
moiom® zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren. Neem bij vragen, klachten of ideeën over de verwerking van persoonsgegevens door moiom®, gerust contact met ons op via info@moiom.com

Afmelden voor nieuwsbrieven & meldingen

Als je de nieuwsbrief van moiom®, andere e-mails en/of tekstberichten met betrekking tot specifieke moiom®-producten niet meer wilt ontvangen, kun je je afmelden zoals aangegeven in het betreffende bericht, door op de link ‘Afmelden’ te klikken onderaan elke nieuwsbrief en e-mail. Heb je persoonlijk advies nodig, neem dan gerust contact met ons op via info@moiom.com

Wijzigingen in de privacyverklaring

moiom® behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden je aan deze verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

moiom® heeft hierbij getracht een zo goed mogelijk beeld te geven van de persoonsgegevens die we verwerken ten behoeve van bezoekers en klanten, evenals van de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. We realiseren ons echter dat we hierin onmogelijk volledig of uitputtend kunnen zijn omdat er in de toekomst sprake kan zijn van onvoorziene doeleinden waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt. We willen echter benadrukken dat we ook in dergelijke gevallen de persoonsgegevens van bezoekers en klanten uiterst zorgvuldig zullen blijven behandelen.